CSR

Jedną z cech dobrego projektowania jest działanie interdyscyplinarne, oparte
na dialogu z różnymi środowiskami czy branżami. Uważamy, że dobra współpraca
może istotnie wpływać na poprawę
 otaczającej nas przestrzeni. Cenimy
sobie możliwość zdobywania doświadczenia u boku Stanisława Lessaera (P.A. NOVA),
później – wspólne projekty z KWADRO B.A. Od lat pracujemy z projektantami
konstrukcji: Ryszardem Dudkiem, Wojciechem Wojtusikiem, Marcinem
Węglarzem. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia projektantów instalacji:
Grzegorza Węgrzyna oraz Mariusza Kosiorza. W ostatnich latach mieliśmy
również przyjemność pracować z Magdą i Marcinem Listosiami,
Agnieszką Zalewską, Anną Kołbon, Katarzyną Miodek, Jarosławem Malikiem,
Radosławem Ciochem, Tomaszem Pinką, Pawłem Hordyniakiem,
Agą Glińską, Ewą Jaremków, Adamem Koniewiczem i Moniką Kapinos, Magdą Łukasik,
Sarą Sacałą, Anią Skowrońską, Pauliną Sikorą, Jakubem Skrokiem, Karoliną Bazan.

CSR traktujemy jako istotne uzupełnienie naszej codziennej pracy.
Uważamy, że naszym etycznym obowiązkiem jest wspieranie inicjatyw
związanych z szeroko rozumianym projektowaniem i edukacją,
bo, pomagając i ucząc innych, sami zdobywamy niezbędną wiedzę.
Dlatego nasz zespół jest zainteresowany działalnością naukową,
edukacyjną i charytatywną. Wspieramy praktyki, dzięki którym
mieszkańcy miasta lepiej rozumieją otaczającą ich przestrzeń,
umieją rozpoznać i ocenić podstawowe funkcje obiektów lub będą
w stanie aktywnie włączyć się w proces zmian tkanki miejskiej.
Chcemy, aby miasto stało się dla wszystkich nie tylko
wspólnym dobrem, ale również wspólną odpowiedzialnością
.

Działania takie należy wdrażać już na etapie szkolnym, dlatego
zainicjowaliśmy w 2015 roku cykl zajęć z edukacji architektonicznej
w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wspólne budowanie makiety
osiedla, modeli domów oraz słuchanie pomysłów najmłodszych, a także
(chwilami trudne…) tłumaczenie reguł rządzących projektowaniem za
każdym razem spotykało się z dużym zainteresowaniem nauczycieli
i rodziców. Obecnie pracujemy nad szerszą formą współpracy
– również z licealistami. Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w relacjach.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest aktywne uczestnictwo
w promowaniu idei architektonicznych i dzielenie się zdobytym
doświadczeniem i umiejętnościami ze środowiskiem akademickim,
pracowniami architektonicznymi w regionie oraz władzami miasta.
Dlatego staramy się zainteresować wybrane osoby wspólnymi
przedsięwzięciami – organizacją konferencji czy konkursu dla osób
studiujących architekturę. Nasza pracownia aktywnie uczestniczy w
konkursach organizowanych przez SARP. Dyskutujemy o planach częściowej
modernizacji terenów wokół Kłodnicy, jesteśmy odpowiedzialni za projekty
i koncepcje dwóch najważniejszych ulic w centrum Gliwic,
pomagamy w organizacji wystaw i wernisaży. O tym zakresie
naszej działalności będziemy informowali na bieżąco – również za pośrednictwem
profilu FB.

Wiemy, jak bardzo potrzebna jest praktyka i możliwość współpracy
z doświadczonymi architektami. Jak ważna jest umiejętność pracy
w zespole, rozumienie procesów firmowych, świadomość własnych
umiejętności i słabości. Dlatego chętnie wspieramy młodych architektów
w ich działaniach. Umożliwiamy odbywanie praktyk, intensywnie
współpracujemy z urzędami pracy, pomagając w aktywizacji absolwentów.
Dzielimy się wiedzą zdobytą podczas projektowania prac konkursowych,
równie często udostępniamy publikacje z naszymi realizacjami. Chętnie
spotykamy się ze studentami ostatnich lat studiów – oglądamy ich protfolia,
konsultujemy pomysły i zapraszamy do współpracy przy projektach konkursowych.

W ramach działań związanych z aplikacją w konkursie 10.3.1 dotyczącym
rewitalizacji terenów poprzemysłowych uprzejmie informujemy o możliwości
składania uwag, sugestii i pytań związanych z planowaną na działkach nr 35/9,
36/1, 37/4 (ul. Dubois w Gliwicach) inwestycją. Wizualizacje planowanej inwestycji
dostępne są na naszej stronie. Informujemy, że w wyremontowanych
budynkach prowadzone będą działania opisane szczegółowo w Planie
Rewitalizacji Miasta Gliwice – również projekt „miękki” komplementarny P.K.47
„PROjARCH EDU-HUB – wspieranie inicjatyw edukacyjnych,
projektowych i społecznych dla mieszkańców Gliwic
i okolic”. Projekt ten jest komplementarny z projektem inwestycyjnym ze
sferą oddziaływania na problemy w wymiarze społecznym i gospodarczym
i będzie realizowany po zakończeniu projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem
rewitalizowanej powierzchni na cele działań edukacyjnych i innych zmierzających
do integracji środowisk kreatywnych. Będą to: przestrzeń co-working
z pełnym dostępem sprzętu projektowego – miejsce doskonalenia
umiejętności projektowych pod okiem architektów i branżowców.
Działania pro-społeczne, jak warsztaty z nauki rysunku oraz umiejętności
poruszania się w przestrzeniach projektowych. W ramach projektu pojawią
się dodatkowe propozycje dla gliwiczan: spotkania z osobami
kreatywnymi, prowadzącymi interesujące inicjatywy, angażującymi się
w ciekawe działania. Umożliwimy również prowadzenie szkoleń oraz
realizowanie praktyk zawodowych. Szacowana wartość projektu: ok. 2 mln PLN
Na realizację części działań w ramach w/w projektu planowane
jest pozyskanie środków z działania 9.1.1 RPO WSL.

Informacje, zapytania, uwagi można składać w siedzibie firmy w Gliwicach
przy ul. Szkolnej 1c lub telefonicznie pod numerem +48608050924 lub mailowo:
projekty@projarch.eu