CSR

Jedną z cech dobrego projektowania jest działanie interdyscyplinarne, oparte
na dialogu z różnymi środowiskami czy branżami. Uważamy, że dobra współpraca
może istotnie wpływać na poprawę
 otaczającej nas przestrzeni. Cenimy
sobie możliwość zdobywania doświadczenia u boku Stanisława Lessaera (P.A. NOVA),
później – wspólne projekty z KWADRO B.A. Od lat pracujemy z projektantami
konstrukcji: Ryszardem Dudkiem, Wojciechem Wojtusikiem, Marcinem
Węglarzem. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia projektantów instalacji:
Grzegorza Węgrzyna oraz Mariusza Kosiorza. W ostatnich latach mieliśmy
również przyjemność pracować z Magdą i Marcinem Listosiami,
Agnieszką Zalewską, Anną Kołbon, Katarzyną Miodek, Jarosławem Malikiem,
Radosławem Ciochem, Tomaszem Pinką, Pawłem Hordyniakiem,
Agą Glińską, Ewą Jaremków, Adamem Koniewiczem i Moniką Kapinos, Magdą Łukasik,
Sarą Sacałą, Anią Skowrońską, Pauliną Sikorą, Jakubem Skrokiem, Karoliną Bazan,
a także z Tomaszem Błaszczokiem, Moniką Wons, Tomaszem Wyką oraz Agnieszką Paul.

CSR traktujemy jako istotne uzupełnienie naszej codziennej pracy.
Uważamy, że naszym etycznym obowiązkiem jest wspieranie inicjatyw
związanych z szeroko rozumianym projektowaniem i edukacją,
bo, pomagając i ucząc innych, sami zdobywamy niezbędną wiedzę.
Dlatego nasz zespół jest zainteresowany działalnością naukową,
edukacyjną i charytatywną. Wspieramy praktyki, dzięki którym
mieszkańcy miasta lepiej rozumieją otaczającą ich przestrzeń,
umieją rozpoznać i ocenić podstawowe funkcje obiektów lub będą
w stanie aktywnie włączyć się w proces zmian tkanki miejskiej.
Chcemy, aby architektoniczne zmiany wokół nas stawały się dla wszystkich
nie tylko wspólnym dobrem, ale również wspólną odpowiedzialnością
.

Działania takie należy wdrażać już na etapie szkolnym, dlatego
zainicjowaliśmy w 2015 roku cykl zajęć z edukacji architektonicznej
w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wspólne budowanie makiety
osiedla, modeli domów oraz słuchanie pomysłów najmłodszych, a także
(chwilami trudne…) tłumaczenie reguł rządzących projektowaniem za
każdym razem spotykało się z dużym zainteresowaniem nauczycieli
i rodziców. Jesteśmy zainteresowani kolejnymi projektami edukacyjnymi
– zapraszamy do współpracy! Zdjęcia z przeprowadzonych warsztatów można obejrzeć w relacjach.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest aktywne uczestnictwo
w promowaniu idei architektonicznych i dzielenie się zdobytym
doświadczeniem i umiejętnościami ze środowiskiem akademickim,
pracowniami architektonicznymi w regionie oraz władzami miasta.
Dlatego staramy się zainteresować wybrane osoby wspólnymi
przedsięwzięciami – organizacją konferencji czy konkursu dla osób
studiujących architekturę. Nasza pracownia aktywnie uczestniczy w
konkursach organizowanych przez SARP. Dyskutujemy o planach częściowej
modernizacji terenów wokół Kłodnicy, jesteśmy odpowiedzialni za projekty
i koncepcje dwóch najważniejszych ulic w centrum Gliwic,
pomagamy w organizacji wystaw i wernisaży. W ostatnim czasie współpracujemy z
z gliwickim Instytutem Onkologicznym. O tym zakresie naszej działalności będziemy
informowali na bieżąco – również za pośrednictwem profilu FB.

Wiemy, jak bardzo potrzebna jest praktyka i możliwość współpracy
z doświadczonymi architektami. Jak ważna jest umiejętność pracy
w zespole, rozumienie procesów firmowych, świadomość własnych
umiejętności i słabości. Dlatego chętnie wspieramy młodych architektów
w ich działaniach. Umożliwiamy odbywanie praktyk, intensywnie
współpracujemy z urzędami pracy, pomagając w aktywizacji absolwentów.
Dzielimy się wiedzą zdobytą podczas projektowania prac konkursowych,
równie często udostępniamy publikacje z naszymi realizacjami. Chętnie
spotykamy się ze studentami ostatnich lat studiów – oglądamy ich protfolia,
konsultujemy pomysły i zapraszamy do współpracy przy projektach konkursowych.

W ramach działań związanych z aplikacją w konkursie 10.3.1 dotyczącym
rewitalizacji terenów poprzemysłowych uprzejmie informujemy o możliwości
składania uwag, sugestii i pytań związanych z planowaną na działkach nr 35/9,
36/1, 37/4 (ul. Dubois w Gliwicach) inwestycją. Wizualizacje planowanej inwestycji
dostępne są na naszej stronie. Informujemy, że w wyremontowanych
budynkach prowadzone będą działania opisane szczegółowo w Planie
Rewitalizacji Miasta Gliwice – również projekt „miękki” komplementarny P.K.47
„PROjARCH EDU-HUB – wspieranie inicjatyw edukacyjnych,
projektowych i społecznych dla mieszkańców Gliwic
i okolic”. Projekt ten jest komplementarny z projektem inwestycyjnym ze
sferą oddziaływania na problemy w wymiarze społecznym i gospodarczym
i będzie realizowany po zakończeniu projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem
rewitalizowanej powierzchni na cele działań edukacyjnych i innych zmierzających
do integracji środowisk kreatywnych. Będą to: przestrzeń co-working
z pełnym dostępem sprzętu projektowego – miejsce doskonalenia
umiejętności projektowych pod okiem architektów i branżowców.
Działania pro-społeczne, jak warsztaty z nauki rysunku oraz umiejętności
poruszania się w przestrzeniach projektowych. W ramach projektu pojawią
się dodatkowe propozycje dla gliwiczan: spotkania z osobami
kreatywnymi, prowadzącymi interesujące inicjatywy, angażującymi się
w ciekawe działania. Umożliwimy również prowadzenie szkoleń oraz
realizowanie praktyk zawodowych. Szacowana wartość projektu: ok. 2 mln PLN
Na realizację części działań w ramach w/w projektu planowane
jest pozyskanie środków z działania 9.1.1 RPO WSL.

Informacje, zapytania, uwagi można składać w siedzibie firmy w Gliwicach
przy ul. Szkolnej 1c lub telefonicznie lub mailowo:
biuro@projarch.eu