Propozycja konkursowa dla Instytutu Onkologii

PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE +2 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH   NA CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

inwestor: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, PIB o/Gliwice
lokalizacja: Gliwice
architekci: Damian Kałdonek, Magda Błeszyńska
projekt: 2020