Biurowiec w Nowych Gliwicach

Biurowiec firmy informatycznej

lokalizacja: Gliwice
inwestor: Future Processing
architekci: Damian Kałdonek, Andrzej Wojtowicz,
Małgorzata Kowaluk-Lachowska
realizacja: 2011-2012