Centrum 50+

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu
mieszkalno-usługowego dla
dla osób starszych

lokalizacja: ul. Warszawska, Gliwice
architekt: Damian Kałdonek