Centrum Onkologiczne

Analizy i wytyczne projektowe dotyczące zagospodarowania terenów Centrum Onkologii
inwestor: Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
lokalizacja: Gliwice
architekci: Damian Kałdonek, Magda Błeszyńska
projekt: 2019