Sieć hotelowa

Hotele w kilku miastach Śląska

lokalizacje: Gliwice-Katowice-Zabrze
inwestor: prywatny
architekci: Damian Kałdonek, Biuro KWADRO
realizacja: 1998-2003