Limanova Hotel

Przebudowa hotelu

lokalizacja: Limanowa, ul. Sikorskiego 28
architekci: Damian Kałdonek, Marek Macura,
Magdalena Łukasik
realizacja: 2015