Hotel i SPA

Modernizacja budynku hotelowego

lokalizacja: Limanowa
inwestor: prywatny
architekci: Damian Kałdonek, Marek Macura, Magdalena Łukasik
realizacja: 2015