Mieszkanie w Gliwicach

     Remont mieszkania w kamienicy

lokalizacja: Gliwice, ul. Sobieskiego
architekci: Damian Kałdonek, Sara Sacała,
Małgorzata Kowaluk-Lachowska
realizacja: 2015