Śródmieście w Koszalinie

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
dla obszaru Śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem
zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, I-go maja, Młyńskiej

architekci: Damian Kałdonek, Andrzej Wojtowicz,
Małgorzata Kowaluk-Lachowska