Recykling

Recycled by PROjARCH
inwestor:  prywatny
lokalizacja: wszędzie
odkrywca: Damian Kałdonek
realizacja: od 2016