Bielska Starówka

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania
Rynku na bielskiej Starówce
I Miejsce
architekci: Stanisław Lessaer, Damian Kałdonek, Biuro KWADRO,
P.A. NOVA