Śródmieście Częstochowy

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej Śródmieścia
Wyróżnienie I stopnia równorzędne
lokalizacja: Częstochowa
architekci: Stanisław Lessaer, Jerzy Hnat, Agnieszka Gomolla, Damian Kałdonek,
Marek Grudnik, Agnieszka Polak, Tomasz Ulman