Kolejne projekty na terenach DFD w Gliwicach

Dla jednego z naszych inwestorów opracowujemy projekt budynku usługowego, zlokalizowanego na terenach Dawnej Fabryki Drutu. W tym miejscu można zobaczyć wstępną wizualizację, o dalszych działaniach będziemy informowali na bieżąco. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych inwestycjami na terenach zdegradowanych lub zaawansowanymi działaniami rewitalizacyjnymi do bezpośredniego kontaktu z Damianem Kałdonkiem.