Ogłoszenie przetargu

Pracownia PROjARCH Damian Kałdonek ogłasza przetarg na na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy dwóch budynków administracyjnych wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem działki na terenie Dawnej Fabryki Drutu przy ul. Dubois w Gliwicach. Szczegółowe informacje związane z przetargiem, warunki oraz terminy znajdują się w dokumencie pod tym adresem. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Tomaszem Bielakiem. Termin składania ofert upływa 18.09.2017. Oferty prosimy kierować na adres oferty@projarch.eu lub tradycyjnie na adres pracowni dostępny w zakładce kontakt.