Wizyta studyjna w pracowniach Henning Larsen i Christensen&Co

7 i 8 czerwca 2018 roku – w ramach ARCHI TOUR 2018 Velux – Damian Kałdonek uczestniczył w wizycie studyjnej w  pracowniach architektonicznych Henning Larsen Architects i Christensen&Co. Sa to czołowe biura architektoniczne w Europie – zakres ich działań obejmuje wszystkie sektory, a realizacje prowadzone są w różnych częściach świata. Kilkudniowe spotkanie było w dużej części poświęcone omówieniu sposóbów i działań projektowych w trakcie kluczowych inwestycji, metody pracy w dużych zespołach planistycznych oraz nowości z zakresu architektury i urbanistyki. Wizyta była również okazją do obejrzenia i dyskusji nad rozwiązaniami zastosowanymi w różnych częściach Kopenhagi (np. Ørestad, Krøyers Plads, Superkilen czy budynek biblioteki Den Sorte Diamant). Zdjęcia tutaj.