Zakończenie konsultacji (granty unijne)

Przypominamy, że jeszcze 3 dni (do 31.12.2017) czekamy na Państwa sugestie związane z (planowaną przez naszą pracownię) rewitalizacją fragmentu Dawnej Fabryki Drutu przy ul. Dubois w Gliwicach. Dotychczas spotkaliśmy się z kilkoma organizacjami NGO, przedstawicielami UM w Gliwicach oraz dziennikarzami pracującymi w lokalnych mediach. Ich propozycje oraz przekazane informacje pozwalają na lepsze zaplanowanie dotacji. Otrzymaliśmy również prawie 40 pytań złożonych drogą telefoniczną i bezpośrednio – głównie dotyczących terminów rozpoczęcia inwestycji i możliwych form współpracy. Raport w postaci infografiki – dostępny tutaj.