Spotkania konsultacyjne

Informujemy, że nasze spotkania z organizacjami zainteresowanymi zmianami w Gliwicach trwają. Jesteśmy w stałym kontakcie z OSOMem, GRR, GOINem oraz Radą Mieszkańców Śródmieścia. Udało nam nam się również spotkać z przedstawicielami mediów lokalnych, którym na bieżąco opowiadamy o planowanych działaniach na ulicach Wieczorka i Zwycięstwa. Jesteśmy w trakcie rozmów z Dziekanem Wydziału Architektury PŚ – mamy nadzieję, że efektem wspólnych działań będzie seminarium poświęcone zmianom urbanistycznym w Gliwicach. Uprzejmie prosimy o bieżące odwiedzanie strony i profilu FB – również tam można zgłaszać ewentualne pomysły, propozycje wsparcia naszych działań. Zapraszamy!