Spotkanie z przedstawicielami GOIN

W trakcie spotkania z przedstawicielami osób niepełnosprawnych omówiliśmy główne założenia planowanych zmian w ramach wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Zwycięstwa. Wskazaliśmy możliwe rozwiązania, zaprezentowaliśmy fragmenty szkiców i prezentacji multimedialnych. Na spotkaniu obecni byli również dziennikarze z redakcji „Dzisiaj w Gliwicach” oraz przedstawiciele ZDM. Pracownicy GOIN zobowiązali się przekazać w najbliższych dniach uwagi i spostrzeżenia dotyczące ułatwień dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności.