Etap konsultacyjny w sprawie ul. Zwycięstwa zakończony

Prace nad wielowariantową koncepcją przebudowy ul. Zwycięstwa trwają. W ramach przygotowań projektowych przeprowadziliśmy szereg konsultacji indywidualnych z zainteresowanymi osobami i organizacjami społecznymi, których wsparcie i sugestie są niezwykle cenne. Część zgłoszonych spostrzeżeń wprowadziliśmy na listę zmian, staraliśmy się również merytorycznie uzasadnić brak możliwości sugerowanego rozwiązania. Cieszymy się, że współpraca jest bezproblemowa. Mamy nadzieję, że spotkania były udane również dla naszych gości. Nadal zapraszamy do kontaktu (np. mailowego lub za pośrednictwem FB) w sprawach związanych z koncepcją – staramy się w miarę możliwości odpowiadać sprawnie i szybko.