Wizyta w WSSE Invest-Park

12 czerwca mieliśmy okazję spotkać się z władzami spółki zarządzającej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim możliwości współpracy przy planowanych przez spółkę inwestycjach oraz projektach związanych z szeroko rozumianą rewitalizacją zdegradowanych terenów poprzemysłowych.