Spotkanie z przedstawicielem GRR

6 czerwca spotkaliśmy się w siedzibie pracowni z p. Tomaszem Herudem z Gliwickiej Rady Rowerowej. Spotkanie to
(zaplanowane jeszcze w lutym) dotyczyło głównie proponowanych przez nas rozwiązań, które znajdują się w wielowariantowej koncepcji przebudowy ulicy Zwycięstwa i dotyczą ułatwień dla użytkowników poruszających się rowerem.